28.9.09

Fene, sen Policia municipal toda a fin de semana


O Bloque Nacionalista Galego quere avisar a toda a cidadania de Fene da inexistencia do servizo da Policia Municipal ao longo da pasada fin de semana. Nos últimos 30 anos os axentes locais cumprian coas súas funcións tamén nas xornadas de sábado e domingo, cun sistema de gardas e turnos que permitía o mantemento do servizo tamén en fin de semana e festivos. Por primeira vez na historia das Corporacións locais democráticas, a falla de previsión, desorganización e desleixo do grupo de goberno (PSOE) deixa a Fene sen ese servizo. Xa que logo, durante esta fin de semana non houbo quen se encargase de vixiar ou custodiar a Casa do Concello, ordenar, regular, sinalizar, denunciar infraccións e dirixir o tráfico, instruir atestados por accidentes de circulación e a prestación de auxilio en casos de accidentes, catástrofe ou calamidade pública. Esas son algunhas das funcións da Policia Local que contempla o artigo 53 da Lei de forzas e corpos de seguridade e máis a Lei de Coordenación das Policias Municipais de Galicia.
A Policia local de Fene conta con 12 axentes, número que, ata o momento foi suficiente para manter o servizo os sete dias da semana de 7 da mañá a 9,30 da noite. Segundo os nacionalistas, o alcalde de Fene Iván Puentes debe explicarlle á cidadanía as razóns polas que Fene queda sen este servizo ao longo do presente fin de semana. Para o BNG, Fene é un concello estratéxico, con problemas de tráfico incrementados na fin de semana. Ademáis da problemática ordinaria, esta fin de semana agárdase concentración de xente nas inmediacións da Casa do Concello, provocada pola Feira Franca Medieval, organizada na zona. O Bloque vai levar unha iniciativa nas comisións informativas para averiguar os motivos deste despropósito e poñer os medios para que estes males non se reproduzan no futuro.

20.9.09

O PSOE bate records en Fene


O PSOE bateu este ano 2009 o record do retraso na aprobación dos presupostos municipais, segundo denuncia nun comunicado o BNG de Fene.Na historia das Corporacións locais democráticas e con todo tipo de gobernos (en coalición, maioria absoluta ou goberno en minoria) nunca o Concello de Fene chegara ao mes de setembro, sen ter aprobada a previsión de ingresos e gastos municipais. O alcalde Iván Puentes perdeu este ano a oportunidade de utilizar o orzamento como arma para enfrontar a crise económica, realizar investimentos productivos e acometer obras para mellorar Fene. Os nacionalistas reclaman documentación complementaria para poder valorar o borrador das contas entregado a pasada semana, na súa xusta medida. Demandan o anexo coa relación detallada de investimentos, Oferta Pública de Emprego, a comparativa cos anos anteriores e a débeda total do concello. Segundo o Bloque, a realidade demostra que Ivan Puentes é refen das súas palabras, tanto como portavoz na oposición, cando criticaba ao BNG por aprobar as contas no primeiro trimestre do ano, ou na actualidade como Alcalde cando deu varias datas para aprobar os orzamentos que resultaron todas falsas. Desde o mes de febreiro leva dicindo que se aproban para a vindeira semana, afirma a formación nacionalista.
O BNG tamén lle pide ao PSOE que lle explique ao movemento asociativo de Fene (Entidades cidadáns, culturais, deportivas, Anpas, ...) o beneficio que a poboación deste Concello obtivo da regata na ria de Ares (3.000 euros) ou do concurso canino (7.500 euros) para que se incluian no borrador de orzamentos subvencións cuantiosas para os dous eventos citados.
Os nacionalistas entregáronlle hoxe aos socialistas un documento coas cuestións mínimas que deben incluir os presupostos, a xuizo do BNG. Estas cuestións son as seguintes:

Orzamentos municipais 2009
1.- O Plan de emprego de Fene debe definir un proxecto con obxectivos, finalidades e prazos.
2.- Cumprir cos investimentos acordados en decembro de 2008, a saber, remate da casa do Parque Castelao e o alumeado na estrada de Vilar do Colo a Limodre.
3.- Incrementar as partidas do Servizo de Axuda no fogar, emerxencia social, axudas ás familias, becas, e manter o gasto cultural e deportivo.
4.- Conxelación das partidas adicadas aos grupos políticos e asa signacións aos cargos públicos

5.- Incluir unha partida de 200.000 € para mercar terreos para executar viais e equipamentos incluidos no PXOM.
6.- Os cretos deben ir dirixidos a investimentos productivos.
7.- Cumprir os acordos asinados co Persoal do Concello, fundamentalmente O.P.E., fondo social e Plan de xubilación.
8-. Previa aprobación do orzamento ten que haber un acordo sobre o persoal de libre designación.