20.12.07

Os portos de Maniños, Barallobre e Perlío


O Consello local do Bloque Nacionalista Galego reclama unha maior axilidade nas intervencións previstas para remodelar as instalacións portuarias en Barallobre e Maniños. O BNG lembra que Portos de Galicia xa consignou nos orzamentos do 2007 a cantidade de 86.206,90 € para esta intervención. Esa partida respondia ao compromiso de VicenteIrisarri co anterior goberno municipal do Concello de Fene e máis coa confraria de pescadores. O BNG pregunta agora se esa cantidade se investiu na redacción do proxecto, tarefa xa iniciada a comezos deste exercicio. En caso contrario os nacionalistas reclaman a consignación nos orzamentos do 2008 do total comprometido con anterioridade, e non o seu aprazamento para o 2009 o que conlevaría un novo retraso na obra.
De feito, Portos de Galicia publicou un anuncio de publicidade pagada na prensa en marzo do 2006 anunciando esta actuación cun orzamento total de 360.000 €. O Bloque defende realizar na ribeira de Maniños e Barallobre unha actuación que incluia o derribo da antiga nave de Fondomar, o axardinamento da zona e a preparación dun espazo onde a Consellería de Pesca poida construir un edificio de servizos portuarios. A iniciativa tamén incluirá a instalación de pantaláns que poderían combinar oatraque de embarcacións pesqueiras e deportivas.
Con anterioridade, o 23 de marzo do 2005 o daquela conselleiro de Pesca Henrique López Veiga asinou un convenio coa confraria de pescadores de Barallobre. Nese protocolo recollíase un investimento de 900.000 € para os anos 2006 e 2007. Dentro das actuacións previstas incluíase a construcción do edificio de usos múltiples, un guindastre para o izado de embarcacións e o acondicionamento e prolongación con pantaláns das duas rampas existentes na zona.Despois de múltiples retrasos e promesas incumpridas, comprendemos un certo desleixo nos mariscadores e mariscadoras da zona, diante dos novos aprazamentos no investimento anunciados polo presidente de Portos de Galicia Jacinto Parga.
O BNG tamén reclama a instalación de pantaláns no porto de Perlio, necesidade reivindicada por parte dos usuarios do embarcadeiro. Esta demanda xa fora trasladada polo goberno municipal anterior aos presidentes de Portos de Galicia e da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao.
Nos orzamentos do 2007 de Portos de Galicia recollíanse as seguintes partidas:
Ano 2007: 86.206, 90 €.
Previsión ano 2008: 258.620,69 €
En total suman 344.827,59 €.
Nos orzamentos do 2008 deste mesmo organismo, aparece o seguinte:
Ano 2008: 172.413,79 €
Previsión ano 2009: 172.413,79
En total suman 344.827,59 €.
Fene, a 20 de decembro do 2007

0 Comments:

Enviar um comentário

Links to this post:

Criar uma hiperligação

<< Home