31.10.07

"Daqueles pós e destas augas, veñen estas lameiras"


O Bloque Nacionalista Galego de Fene convida ao Partido Popular e a Esquerda Unida a apoiar as modificacións propostas nas ordenanzas fiscais de cara ao ano 2008. Os cambios foron a un Pleno celebrado o pasado martes. Aprobáronse os cambios cos votos do BNG, PSOE e EU, e coa oposición do PP. Por regla xeral, as taxas sofren unha subida equivalente ao incremento do Indice de Prezos ao Consumo, modifícanse os módulos do ICIO (Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras) e se aplica un alza do 7% no imposto sobre a auga. O BNG indica que as forzas políticas responsabeis deben manter unha liña coherente de actuación, estén na alcaldía, en goberno de coalición ou na oposición. Lembran os nacionalistas que a taxa da auga permaneceu durante os últimos tres anos invariable, pola actitude “dos grupos da oposición que se negaban a aplicar ningún tipo de incremento”. “Aquellos polvos traen estos lodos” ou “daqueles pós e destas augas, veñen estas lameiras” xa que ao permanecer conxelado o imposto, as arcas municipais perdian cando menos uns recursos equivalentes á suba do IPC (no 2004, o 3,2%, no 2005 o 3,8 % e no 2006 o 2,9%) O Bloque lembra ademais que en anos anteriores xustificábase a suba de cada unha das taxas, cun completo estudo informativo no que se avaliaba o custe do servizo, as necesidades de mellora e os investimentos previstos. Os estudos e as propostas de incremento estudábanse minuciosamente en 7 ou 8 reunións da Comisión Informativa previas á celebración do Pleno. Expoñíanse esas cuestións aos grupos políticos presentes na Corporación e ao movemento asociativo, como representantes da sociedade civil. O BNG comprométese a impulsar e a defender na medida que lle compete, que en próximos anos se prepare a documentación das ordenanzas coa suficiente antelación, acompañando as propostas de modificación de estudos informativos completos.

0 Comments:

Enviar um comentário

Links to this post:

Criar uma hiperligação

<< Home