24.3.08

A Concellaría de Cultura Traballa nas bases do Concurso de Ideas para a construcción do Centro SocioCultural


As instalacións construiranse nas inmediacións da Piscina Municipal.

A Concellaría de Cultura e Ensino dirixida polo nacionalista Edgar Vigo (BNG) traballa no prego de bases que rexerá o concurso de ideas para a construcción do Centro SocioCultural do Concello de Fene.

O prego de Clausulas Administrativas ten por obxeto establecer as condicións xurídicas que rexerán no concurso público de ideas co fin de seleccionar un Anteproxecto que sirva de base ao correspondente Proxecto Técnico –Básico e de Execución- para a construcción de dito centro.

O novo edificio acollerá as Oficinas centrais do Departamento de Cultura, Biblioteca Municipal, Sala de Exposicións, Aulas de reunións/cursos actividades, Aula multimedia e Espazo escénico.

O anteproxecto deberá abordar a proposta de integración integral do conxunto que conforma a Piscina Municipal e o novo Centro SocioCultural, acondicionando e urbanizando a totalidade do espazo dispoñible e resolvendo os aspectos de circulación viaria e acceso, de acordo coas determinacións do planeamento vixente.

A Consellaría de Cultura da Xunta de Galiza, concretamente a dirección xeral de difusión cultural, mantén o compromiso orzamentario comprometido coa corporación anterior.